Pradžia

Previous
Next

Klubas Steely Pegasus MC (toliau – klubas) – visuomeninė organizacija, vienijanti motociklų savininkus bendriems tikslams – kelionėms, bendravimui, suvažiavimams ir pan. Klubas yra ne pelno siekianti organizacija.
Klubas įkurtas Kaune 2004 metais kovo 5 dieną – pirmą pavasario penktadienį.
Klubo vystymosi tikslai:
vystyti ir stiprinti baikerių judėjimą;
užmegzti ir stiprinti ryšius ir draugystę su kitais motoklubais Lietuvoje ir užsienyje;
įvairių renginių klubo nariams ir draugams organizavimas;
kitų motoklubų renginių palaikymas;
klubo narių bendrų kelionių organizavimas;
klubo narių vienijimas ir bendravimas.
Klubo nariais gali būti vyrai, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys motociklą, realiai jį eksploatuojantys ir įgiję vairavimo teisę (A kategoriją).
Kiekvienas klubo narys yra pilnametis, veiksnus asmuo, kuris visiškai atsakingas už savo veiksmus. Klubo nariai gali suteikti paramą ar pagalbą asmeniui, kurio elgesį jie pateisina. Jeigu asmuo savo elgesiu ar veiksmais padaro neigiamą įtaką klubo reputacijai, jo narystės klausimas svarstomas visuotiniame narių susirinkime.
Klubo nariais tampa asmenys, pareiškę norą tapti klubo nariu, sąžiningi, pareigingi, patikimi, gerbiantys save ir kitus, aktyviai dalyvaujantys klubo veikloje. Asmeniui, pareiškus norą tapti klubo nariu, paskiriamas bandomasis laikotarpis, kurio metu jis privalo pateikti informaciją apie save, kad galima būtų nustatyti jo tinkamumą būti klubo nariu. Bandomojo laikotarpio trukmę nustato klubo steigėjai susirinkimo metu.
Klubo simbolika yra klubo nuosavybė ir gali būti naudojama tik jam leidus. Pašalinimo iš klubo atveju liemenė lieka asmeniui, paimami tik antsiuvai su klubo simbolika. Nesankcionuotas simbolikos nešiojimas, nesant klubo nariu – draudžiamas.

KONTAKTAI

Rekvizitai

Asociacija „Steely pegasus MC“

Į/k 302253699

AB SEB Nr. LT 49 7044 0600 0666 7190

Klubo buveinė (clubhouse)

Ringuvos g. nr. 61,  Kaunas

54.867583, 23.952349

Susisiekite su mumis

El. p.: info@steelypegasusmc.lt

Mob. tel.: +370 698 33315

STEELY PEGASUS MC © 2021 Internetinių svetainių kūrimas – hidra.lt